MCHK Gävleborgs styrelse 2020
 

Ordförande Michael Mattsson 026-25 47 61, 072-192 88 55
Kassör Ulf Olsson 070-724 69 91
Sekreterare Hans Back 070-510 77 67
Ledamöter Håkan Sjöberg 026-10 95 03, 070-631 49 86
Kent Nilsson 026-13 19 82,  070-583 46 21
Suppleanter Håkan Englund 070-272 42 44
Tomas Bergström 070-320 70 01
Anders Lundgren 026-29 50 26, 072-373 11 64
Valberedning Ulf Eriksson 026-61 45 03, 070-286 55 73
Rolf Markström 070-645 05 10
Kommittén för Valborundan Bo Borg 026-729 18,  076-821 64 75
Ernst Larsson 026-325 75,  073-942 68 25
Torbjörn Forsberg 073-836 69 92
Lars-Göran Jernström 026-64 38 33,  070-573 57 62
Leif Gaude
Anders Lundgren 026-29 50 26, 072-373 11 64
Michael Mattsson 026-25 47 61,  072-192 88 55
Håkan Englund 070-272 42 44
Hans Back 070-510 77 67
Besiktningar Bo Borg 026-729 18,  076-821 64 75