MCHK Gävleborgs styrelse 2024
 

Ordförande Tomas Bergström 070-320 70 01
Kassör Ulf Olsson 070-724 69 91
Sekreterare Caj Abrahamsson 070-643 90 79
Ledamöter Nils Lundström 070-239 57 30
  Kent Nilsson 070-583 46 21
Suppleanter Conny Larsson 070-516 03 23
Bo Lusth 076-780 97 00
Håkan Larsson 070-320 70 52
Valberedning Michael Mattsson 072-192 88 55
Dick Skoog 070-330 65 45
Kommittén för Valborundan Bo Borg 026-729 18,  076-821 64 75
Ernst Larsson 026-325 75,  073-942 68 25
Torbjörn Forsberg 073-836 69 92
Lars-Göran Jernström 026-64 38 33,  070-573 57 62
Leif Gaude 070-668 98 80
Anders Lundgren 026-29 50 26, 072-373 11 64
Michael Mattsson 026-25 47 61,  072-192 88 55
Ulf Olsson 070-724 69 91
Besiktningar Bo Borg 026-729 18,  076-821 64 75