VALBORUNDAN 2021 INSTÄLLD
 
Den kommitté som ansvarar för Valborundan har trots pandemin arbetat hårt för att kunna genomföra Valborundan 2021, dock i en något enklare variant. En förutsättning för genomförandet av Valborundan var att smittspridningen minskat och att åtminstone någon/några av myndigheternas begränsningar för deltagande i arrangemang hade lindrats.
 
Gävleborg har f.n. en oroväckande smittspridning och någon omedelbar förbättring finns inte i sikte. Vi ser heller inte några tendenser till att myndigheterna skall ändra i sina rekommendationer om gruppers storlek vid arrangemang.
 
MCHK Gävleborg kan inte ta på sitt ansvar att riskera ytterligare smittspridning speciellt med tanke på att många av deltagarna tillhör riskgrupper. Vi ser oss därför tvingade att ställa in Valborundan 2021.
 
Du som har anmält dig till Valborundan kan välja på att låta anmälningsavgiften stå kvar och få en reserverad startplats i Valborundan 2022 eller att få anmälningsavgiften återbetald. I det senare fallet skall du lämna namn och kontonummer till vår kassör Ulf Olsson på SMS 070 724 6991 eller via mailadressen ulf.v.olsson@gmail.com
 
Med vänlig hälsning
 
Styrelsen för MCHK Gävleborg

Triumph T100R, Daytona
klar för Classic Racing