Valborundan
Det är MCHK-Gävleborgs rally som inträffar varje år på Kristi himmelsfärdsdagen.

Valborundans tillkomst
Gävleavdelningen bildades den 20 oktober 1981. 1982 samlades några stycken, som hade stort intresse av äldre motorcyklar i Tage Berglunds verkstad. Einar Setterholm hade lagt en bana runt Valbo och dess omnejd, början till något som skulle bli stort, namnet blev Valborundan.

Tretton ekipage ställde upp på första rundan. Uppmärksammade blev Lena och Ronny Hillgren, som kom med var sitt sidovagnsekipage och med sina barn i sidovagnarna.

Tillströmningen av såväl publik som deltagare i rallyt har ökat oerhört, varför en åldersgräns för deltagande motorcyklar nu är satt till 1989 års modell. År 2002 blev det ny startplats på Gävle Motorstadion och där finns det bra utrymme för såväl publik som deltagare.

MHRF utsåg Valborundan till "Sverigeklassikern 2011". Samma år som Valborundan firade 30 år. Valborundan har för många blivit den första riktiga turen på motorcykeln för året. Rallyt körs alltid på Kristihimmelsfärdsdagen. Banan brukar vara på ca10 mil och ändras alltid år från år för att bjuda de tävlande på olika vägupplevelser.En gemensam strävan från samtliga deltagare är att på ett föredömligt sätt färdas i trafiken och skona miljön.

MCHK Gävleborg har en speciell Kommitté för Valborundan