Motorcykelhistoriska klubbens Gävleborgsavdelning bildades 1981 och är en ideell förening för intresserade av äldre motorcyklar. Vi är ca 200 medlemmar och har tillsammans ungefär 400 motorcyklar.

Du som är medlem i MCHK Riks kan med hjälp av ditt tidigare erhållna lösenord komma in i "Medlemsregister". Övriga "lokala" medlemmar kommer inom kort att få ett medlemsnummer och lösen ord till registret

Under sommaren 2017  har vi klarat av 30 st Klubbkörningar och Måndagsåkningar.
Se 2018 års klubbkörningar under kalenderfliken "Klubbkörningar" eller hämta filer under fliken "Om klubben/Hämta filer".

En tur på Motordagen den 6 juni planeras med slutmål Engesbergs Camping o café.
Ordf Michael Mattsson är ansvarig.

Protokoll, program för klubbkörningar mm finns under fliken
"Om klubben/Hämta filer" 

Valborundan 2018
Injudan, startlista och karta
se under fliken Valborundan 2018

 

Vid årsmötet, avtackades avgående styrelseledamoten Bengt Axlund t.v. samt avgående styrelsesuppleanten Rolf Markström (som tidigare även varit styrelseledamot) t.h av ordförande Michael Mattsson i mitten.
Rolf Markström kommer nu istället att ingå i valberedningen tillsammans med Ulf Eriksson.

Styrelsens sammansättning 2018.
Fr.v. styrelseledamöterna Hans Back (sekreterare), Kent Nilsson, och Michael Mattsson (ordförande). Därefter suppleanten Håkan Sjöberg (nyval) och ledamoten Kurt Larsson (kassör).
Suppleanten Håkan Englund och nyvalde ledamoten Lars Bäckström hade ej möjlighet att närvara på årsmötet.
Text och Foto: Caj Abrahamsson